—Basahin ang Jeremias 29:11. Aalisin niya ang mga pagdurusa sa lupa. Mark favorite Verses and add notes. Does not need Internet connection for its operation. About the Tagalog language. Pero heto ang magandang balita: Malapit nang palitan ng gobyerno ng Diyos ang lahat ng gobyerno ng tao! Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will … Hindi kayang solusyunan ng gobyerno ng tao ang karahasan, sakit, o kamatayan. Explore the Bible. Add verses to favorites. Share your verses on social networks with your brothers and sisters in the faith. Magandang Balita Biblia. Filipino Standard Version New Testament & Psalms / Ang Bagong Tipan - Kasama Ang - Mga Awit at Mga Kawikaan / FSV360 / Philippine Bible Society 2018 / Paperback / Filipino … Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Katulad niya'y isang punongkahoy na nakatanim sa tabi ng batisan; ang mga ugat ay patungo sa tubig; hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin; patuloy pa rin itong mamumunga. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punung-puno ng pag-asa. Watch Queue Queue. “Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Watch Queue Queue. Jeremiah 18 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon, na nagsasabi, 2 Ikaw ay bumangon, at bumaba sa bahay ng magpapalyok, at aking iparirinig sa iyo ang aking mga salita roon. Bible MBBTAG, Magandang Balita Bibliya (Filipino - Tagalog) as principal. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit.” This video is unavailable. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. At di-magtatagal, bibigyan niya ng magandang kinabukasan ang mga tao sa bawat bansa. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Watch Queue Queue Watch Queue Queue Day and night mode for reading the Bible. Ibabalik ko ang kalusugan mo, at pagagalingin ang iyong mga sugat. This video is unavailable. This is a parallel translation of the Good News Bible using the … Name of bible translation & abbreviation Magandang Balita Biblia - MBB Language Tagalog Publisher name and contact information if known Philippine Bible Society The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at … Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Adjust the text size.